Eugen-Biser-Stiftung

Eugen Biser Vakfı'n yeni internet sitesine hoşgeldiniz!

Eugen Biser Vakfı

"Diyaloğun yaşandığı bir zaman biriminde yaşıyoruz ve giderek artan yüzleşmelerin karşılıklı anlama kültürüyle üstesinden gelebilirsek ancak hayatta kalabiliriz."
Eugen Biser (1918 - 2014)

2002 yılında kurulmuş olan bağımsız, kâr amacı gütmeyen Eugen Biser Vakfı dünyayı ve değerleri anlamadaki Hıristiyan bakış açısını, Hıristiyanlık'ın gelecekteki gelişimi ve öteki dünya dinleriyle, görüş ve kültürleriyle anlaşmayı hedef alarak beşerî varoluşun tüm alanlarına yöneltiyor.

Buna göre vakıf iki önemli ödev alanına yöneliyor:

a) teolojik ve toplumsal açıdan "Hıristiyanlık'ın geleceğine" ve
b) öteki dünya dinleri, görüş ve kültürleriyle "Hıristiyan kökeninden hareketle diyaloğa".
a) ile ilgili olarak: Eugen Biser'in "geleceğin teolojisi" yaklaşımı bizim kültürümüzü biçimlendiren Hıristiyan inanca günümüzün sorunlarının üstesinden gelinmesinde yeniden etkili olabilecek bir itki anlamı kazandırıyor. Eugen Biser'in kilise ile dünyanın güncel sorunlarına ilişkin muazzam duyarlılığı, onu, geleceğe atıfta bulunan ve en iyi anlamıyla modern bir düşünür kılıyor; vizyoner ve yenilikçi gücü Hıristiyan dünyanın çok ötelerine de uzanan ve bu anlamda insan ve toplum için temel bir önem kazanan bir düşünür. Bu nedenle Eugen Biser Vakfı bu düşünürün yapıtlarının toplandığı bibliyografide bir araya getirilen teolojik ve felsefi yapıtının korunmasına, erişilir kılınmasına, sürdürülüp genişletilmesine adıyor kendini. Vakıf da adını veren kişi gibi Hıristiyanlık'ın geleceğine odaklıyor çalışmalarını; Hıristiyanlık'ın temel değerlerini aktarıp etkinlik dizileri, konferanslar, sempozyumlar, televizyon programları, tekil etkinlikler ve geniş yelpazeli yayın etkinlikleriyle yeni fikirlerin doğmasına katkıda bulunuyor.
b) ile ilgili olarak: Eugen Biser Vakfı'nın "Hıristiyan kökeninden hareketle" yürüttüğü dinler ve kültürlerarası diyalogda büyük toplumsal önemden ötürü vakıf güncel olarak özellikle Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki anlaşmaya eğiliyor. Vakfın bugünlerdeki öncelikli projeleri arasında "İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü" ve bunun pratik kullanımına ilişkin olarak Hıristiyan-Müslüman birlikte yaşama dair bir el kitabının hazırlanmasıyla toplumsal-siyasal ve dinsel-siyasal Hıristiyan-İslami temel sorunlara ilişkin bilimsel sempozyumlar, uzmanlararası konferanslar, Hıristiyan-İslami yaz okulu ve çeşitli yayınlar yer alıyor.

Sermaye varlıkları henüz oluşum aşamasında bulunan vakıf, projelerinin finansmanında bağış ve teşviklere bağımlıdır.

 

Eugen Biser Ödülü'nü almış kişiler: Professor Dr. theol. Dr. theol. h. c. Ferdinand Hahn, S. E. Professor Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Karl Kardinal Lehmann (Mainz piskoposu ve Almanya Piskoposlar Konferansı eski başkanı), H. R. H. Prince Ghazi bin Muhammad bin Talal (Ürdün Haşimi Krallığı), Dr. Mustafa Cerić (Bosna Hersek eski baş müftüsü), Şeyh Habib Ali Zain al-Abideen al-Jifri (Birleşik Arap Emirlikleri), Federal Almanya Parlamentosu başkanı Prof. Dr. Norbert Lammert ve Münih ve Yukarı Bavyera Israil Dinî Cemaat başkanı Dr. h. c. Charlotte Knobloch.